พิธีปิด งาน “มหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17”

5 วัน ยิ่งใหญ่ ขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทย

            6 กันยายน 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี จ.นนทบุรี โดยมี พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ  นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ  นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์ เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย  พระอาจารย์ขวัญชัย  อัคคชโย หมอพื้นบ้าน ประจำวัดคีรีวงศ์ จ.ชุมพร  นายประโยชน์  ใจเพ็ชร แพทย์แผนไทย  นายฐนโรจน์  โรจนกุลเสฏฐ์  กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย และสื่อมวลชน ภายในงานได้มีประชาชนต่างให้ความสนใจเข้าร่วมชมกิจกรรมที่จัดขึ้นในแต่ละบูธของงาน ที่เข้าร่วมในมหกรรมสมุนไพรครั้งนี้กว่า 500 ร้นค้า ภายใต้ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนกว่า 130 องค์กร ของกระทรวงสาธารณสุข มีซุ้มนวดไทยสมุนไพรไทยสร้างสุขทุกวัย ขับเคลื่อนภูมิปัญญาไทยนวดไทยสมุนไพรไทยสร้างเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ            พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ  นายกสภาการแพทย์แผนไทย  กล่าวถึงงานมหกรรมสมุนไพรในครั้งนี้ว่า “สำหรับในเรื่องของแพทย์แผนไทยมีคนสนใจในระดับหนึ่ง สังเกตเห็นว่า เอกสารทางการแพทย์แผนไทยมีประชาชนต่างให้ความสนใจและติดตาม รวมถึงกิจกรรมบนเวทีที่มีประชาชนผู้เข้ามานั่งฟังและมีปฏิกิริยาร่วมตอบรับกับพิธีกรบนเวทีเป็นจำนวนมาก ถือว่างานมหกรรมฯ เป็นการประชาสัมพันธ์การแพทย์แผนไทย รวมถึงสมุนไพร ได้สร้างการรับรู้แก่ผู้เข้าชมได้เป็นอย่างดีและสามารถต่อยอด นำไปเผยแพร่ได้อย่างกว้างขวางต่อไป”            นอกจากนี้ ยังได้จัดให้มีเวทีเสวนาให้ความรู้เรื่องสมุนไพรไทย แพทย์แผนไทยที่อยู่คู่แพทย์แผนปัจจุบันมีประโยชน์อย่างไร โดยมี พลเรือเอก ชาญชัย เจริญสุวรรณ  นายกสภาการแพทย์แผนไทย เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ  นายพิเชษฐ์ เลิศธรรมศักดิ์ เลขาธิการสภาการแพทย์แผนไทย  พระอาจารย์ขวัญชัย  อัคคชโย หมอพื้นบ้าน ประจำวัดคีรีวงศ์ จ.ชุมพร  นายประโยชน์  ใจเพ็ชร แพทย์แผนไทย  นายฐนโรจน์  โรจนกุลเสฏฐ์  กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย ร่วมสนทนาบนเวที            บนเวทีเสวนาได้พูดคุยถึงเรื่องของมหาภูตรูป 4 ที่เปลี่ยนไป โดยสภาวะปัจจุบัน กับอาการต่าง ๆ ที่เป็นเช่น อาการของโรคเบาหวานร้อน เบาหวานเย็น มะเร็งร้อน – เย็น จะมีวิธีรักษาหรือแก้ได้อย่างไร หรือประเด็นเรื่องการแก้ กับการรักษาอย่างไหนดีกว่ากัน ซึ่งการรักษา นั้นคือ การปรับพฤติกรรม ส่วนการแก้นั้นคือ การแก้ที่มูลแห่งเหตุจากอาการที่เป็น            มีกิจกรรมการสาธิตการทำน้ำมันสนั่นไตรภพ โดย พระอาจารย์ขวัญชัย  อัคคชโย หมอพื้นบ้าน ประจำวัดคีรีวงศ์ จ.ชุมพร    กล่าวถึงสรรพคุณของน้ำมัน ช่วยแก้กษัย  ตัวยาประกอบด้วย  ใบแมงลัก ใบเสี้ยนผี กัญชา หญ้าไซ  เกลือ ลูกคัดเค้า ยาทั้งหมดนี้ เอาน้ำสิ่งละทะนาน 1  น้ำมันงาทะนาน 1 หุงให้คงแต่น้ำมัน แล้วจึงเอาลูกจันทน์ ดอกจันทน์ กระวาน กานพลู เทียนดำ เทียนขาว การบูร สิ่งลุ 1 สลึง ทำเป็นจุณปรุงลงในน้ำมันขึ้นสา นอกจากแก้กษัยแล้ว  ยังช่วยแก้กษัยเหล็ก อันเกิดจากลมอัดแน่นแข็งเป็นดานอยู่ในท้องน้อย  ทำให้มีอาการเจ็บปวดท้องแข็ง  ลามขึ้นไปถึงยอดอก  กินอาหารไม่ได้            มีการสาธิตการปรุงยา บดยาให้เป็นผง อัดลงใส่แคปซูล โดย นายฐนโรจน์  โรจนกุลเสฏฐ์  กรรมการสภาการแพทย์แผนไทย เป็นผู้สาธิตวิธีการบรรจุให้ดูอย่างละเอียดทุกขั้นตอน            สำหรับงาน “งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติฯ ครั้งที่ 17  แบบ NEW NORMAL” ที่จัดขึ้นช่วงวันที่ 2 – 6 กันยายน 2563 ถือเป็นงานแรกของปีนี้ ที่มีการจัดการแสดงในเรื่องของสมุนไพรไทย ที่ยิ่งใหญ่มากงานหนึ่ง และเป็นการแสดงถึงภูมิปัญญาไทย ที่จะกล่าวถึงการแพทย์แผนไทยสามารถอยู่ร่วมคู่ไปกับการแพทย์แผนปัจจุบัน รวมถึงการนวดแผนไทย พร้อมกันนี้  จะช่วยประชาสัมพันธ์ ให้คนในชาติได้รับรู้ ซึ่งดำเนินงานโดย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กระทรวงสาธารณสุข

www.aboutinformant.com   kadsaraporn pnussuwonkiri   095-5516346  aboutinformant@gmail.com