มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) 

ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายพ่อของแผ่นดิน”

เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  

วันพฤหัสที่  20  กรกฎาคม  2560 เวลา 11 .30 น. ณ  บริเวณอาคาร 1 ชั้น 1 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง พลับพลาไชย  กรุงเทพฯ

20 กรกฎาคม  2560  เวลา 11.30 น. มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณวิเชียร  เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการฯ เป็นประธานในพิธี

ส่งมอบดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 24,099 ดอก  ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายพ่อของแผ่นดิน”

เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีคุณจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ กรรมการและรองเลขาธิการฯ  คุณศิริกุล

โอภาสวงศ์ กรรมการและรองเหรัญญิกฯ และคุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์ ผู้ช่วยกรรมการฯ และเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมในพิธีฯ

โดยมี คุณภัคภร สงวนศักดิ์ ผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เป็นประธานรับมอบดอกไม้จันทน์ พร้อมด้วยคุณนันทนา ผ่องเภสัช 

ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณพงศธร ศิริธรรม ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย คุณบัญชา จันทร์สำเภา

หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ร่วมในพิธีฯ

 

มูลนิธิฯ จัดงาน “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์  ถวายพ่อหลวงของแผ่นดิน” ขึ้นเมื่อวันที่ 12 มิถุนายนที่ผ่านมา โดยเชิญชวน

จิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์เพื่อแสดงความจงรักภักดีและถวายความอาลัยแด่พระองค์ท่าน 

โดยได้ดำเนินการประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์(ดอกดารารัตน์) จำนวน 24,099  ดอก

  

(สองหมื่นสี่พันเก้าสิบเก้า) พร้อมจัดพิธีส่งมอบแก่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เพื่อนำไปใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

 

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

 งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water"  ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน  เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" 22-28 กรกฎาคมนี้
 กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม ผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ในเทศกาล TIFDF2017  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน”  บางจากฯ พัฒนาพรีเมียมดีเซลคุณภาพอนาคต “Hi Premium Diesel S”  หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เก็บภาพความพร้อม SCG Thailand Open 2016  การซ้อมรวมของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยเพื่อไปชิงแชมป์โลก  สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ผนึกกำลัง