งานสัมมนา " ศาสตร์พระราชา... สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน"

เช้าวันนี้ (6 สิงหาคม 2560 ) นายนิธี สีแพร ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมสินค้าการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนา "ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าสัมมนาได้รับแรงบันดาลใจ

จุดประกายแนวคิดในการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจท่องเที่ยว การจัดพื้นที่ท่องเที่ยว การส่งมอบคุณค่าให้กับชุมชน สังคม และประเทศชาติ ได้เห็นแบบอย่างที่ดีของการดำเนินงานท่องเที่ยวที่นำศาสตร์พระราชาเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนและเพื่อให้เกิดเครือข่ายทางการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน สถาบันการศึกษา และธุรกิจที่เกี่ยวข้องณ ห้อง Auditorium ชั้น 10 อาคาร C ASEAN ถนนรัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ

         นายนิธี สีแพร กล่าวว่า งานสัมมนา "ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 6-7 สิงหาคม 2560 ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิทางการวิเคราะห์สถานการณ์โลก การตลาดท่องเที่ยว ความคิดสร้างสรรค์ และบุคคลที่น้อมนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะเป็นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แรงบันดาลใจจากการที่ได้เห็นพระองค์ท่านเสด็จไปยังพื้นที่ต่าง ๆ ดังที่เราได้ประจักษ์  เกิดการพัฒนาที่มีคุณค่า นำมาซึ่งประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนชาวไทย เกิดการอนุรักษ์ สานต่อภูมิปัญญา วัฒนธรรม วิถีชีวิต จนกระทั่งเกิดการท่องเที่ยวในชุมชน และการท่องเที่ยวในมิติใหม่ ที่มีความสำคัญยิ่ง นอกจากนี้ ยังมีการเล่าเรื่องจากนิทานซึ่งเป็นส่วนสำคัญที่จะนำไปเล่า ไปบอกต่อลูกหลานของเรานักท่องเที่ยวได้ตระหนักและรักในการท่องเที่ยวไทย อันจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลสืบต่อไป ผู้เข้าร่วมสัมมนาจะได้รับแรงบันดาลใจ จุดประกายความคิดสร้างสรรค์ ในการนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์เพื่อนำไปใช้ ในชีวิตประจำวัน ดำเนินธุรกิจ และส่งมอบคุณค่าให้ชุมชน สังคม และประเทศชาติและได้รับความรู้ในการดำเนินการนำศาสตร์พระราชาไปใช้ในด้านการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกัน เพื่อนำไปปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาดท่องเที่ยว ตลอดจนแนวทางการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับสภาวะการปัจจุบันและดำเนินกิจกรรมท่องเที่ยวได้อย่างยั่งยืน

         งานสัมมนา "ศาสตร์พระราชา...สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" ในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทางการท่องเที่ยว โดยรูปแบบของงานสัมมนาในครั้งนี้ เป็นการบรรยาย การเสวนา และถาม-ตอบ โดยมีหัวข้อที่น่าสนใจดังนี้

  1. การน้อมนำศาสตร์พระราชาสู่การท่องเที่ยว และ การเตรียมตัวในกระแสโลก
  2. ศาสตร์...สู่การท่องเที่ยวสร้างสุข
  3. ศาสตร์...สู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์
  4. ศาสตร์...แห่งแรงบันดาลใจ
  5. The Art Story Telling
  6. เรื่องเล่าของพระราชา

          ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการด้านการตลาดท่องเที่ยว (TAT Academy) โทร. 02-250 -5694 ต่อ 4476 -79

www.aboutinformant.com

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

 งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water"  ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน  เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" 22-28 กรกฎาคมนี้
 กรมการท่องเที่ยว เปิดบ้านต้อนรับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับโลก สู่ เทศกาลภาพยนตร์ต่างประเทศที่ถ่ายทำในประเทศไทย ครั้งที่ 5 อย่างยิ่งใหญ่ ตอกย้ำภาพลักษณ์ประเทศไทย สู่การเป็นจุดหมายการถ่ายทำภาพยนตร์ที่ดีที่สุดของโลก  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน”  บางจากฯ พัฒนาพรีเมียมดีเซลคุณภาพอนาคต “Hi Premium Diesel S”  หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม “งานตามรอยเสด็จ...111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์” ททท.สำนักงานนครสวรรค์ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ตามรอยเสด็จ...111 ปี พระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ ประจำปี 2560 โดยนครสวรรค์ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นแ