ท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 (ราชบุรี สุพรรณบุรี กาญจนบุรี นครปฐม)  เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ในในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย เพื่อเชื่อมต่อไปยังแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

            

เริ่มต้นเปิดเส้นทางจากทางจังหวัดราชบุรี ในวันที่ 6 กันยายน 2560 ทั้งคณะเริ่มออกเดินทางในเวลาเช้า-เย็น

 1. อุทยานหินเขางู เป็นสถานที่ที่ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 และสมเด็จย่า ทรงเคยเสด็จ ณ ถ้ำฤาษีเขางู ซึ่งปัจจุบัน อุทยานหินเขางูเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจและเดินทางมาท่องเที่ยวเป็นจำนวนมาก
 2. โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จถึง 3 ครั้ง และได้มอบปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับพสกนิกรในพื้นที่ นำมาซึ่งความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ปัจจุบันโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ถือได้ว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ ที่นักท่องเที่ยวให้ความสนใจ และเข้ามาศึกษาดูงานเป็นจำนวนมาก
 3. วัดถ้ำสิงโตทอง เป็นสถานที่ที่ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จมาเยี่ยมเยือนพสกนิกรในอำเภอจอมบึง และได้ทรงปลูกต้นสักทองไว้บริเวณหน้าอุโบสถ นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์มงคลนาวิน ให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปศึกษาหาความรู้ที่น่าสนใจ
 4. วัดป่าพระธาตุเขาน้อย เมื่อครั้งอดีต ในหลวงและสมเด็จพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎร ณ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรีและได้เสด็จไปยัง วัดป่าพระธาตุเขาน้อย ได้ทรงปลูกต้นไม้ ได้แก่ ต้นปีบ และต้นอินทนนท์ ก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับ

ในตอนเช้าของวันที่ 7 กันยายน 2560 เดินทางออกจากจังหวัดราชบุรี ไปจังหวัดกาญจนบุรี

 1. วัดพระแท่นดงรัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ชื่อในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้เสด็จราชดำเนินไปปฏิบัติพระราชกรณียกิจถึง 2 ครั้ง ถึงจะผ่านมาหลายปีแล้ว ปัจจุบันที่วัดแห่งนี้ยังรักษาความทรงจำในครั้งนั้นได้เป็นอย่างดี และยังมีเรื่องราวความเป็นมาให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปค้นหาความประทับใจในประวัติศาสตร์และอดีตที่ผ่านมา
 2. พระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ก่อตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรกรรมการชนช้างของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช พระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา กับพระมหาอุปราชาแห่งพม่าที่ยกทัพเข้ามาตีกรุงศรีอยุธยาในปี พ. ศ. 2135 และสถานที่แห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จมาถึง 2 ครั้ง
 3. วัดเทวสังฆาราม (วัดเหนือ) เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดเก่าแก่โบราณวัดหนึ่งในจังหวัดกาญจนบุรี มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ และวัดแห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเคยเสด็จมาถวายผ้าพระกฐินในวันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2513 ปัจจุบันเป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวในการศึกษาเรียนรู้ด้านประวัติศาสตร์และพระพุทธศาสนา เนื่องจากเป็นวัดที่อยู่ใจกลางเมืองจังหวัดกาญจนบุรี
 4. เมืองมัลลิกา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดกาญจนบุรี จำลองเป็นเมืองโบราณ "เมืองมัลลิกา ร.ศ. 124" นำเสนอวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ในสมัยอดีตในรัชกาลที่ 5 หลังการประกาศเลิกทาส หากใครที่ได้เข้ามาก็จะได้สัมผัสกับวิถีชีวิตชาวสยามบริเวณลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา

ในตอนเช้าของวันที่ 8 กันยายน 2560 เดินทางออกจากจังหวัดกาญจนบุรีไปจังหวัดสุพรรณบุรี

 1. วัดป่าเลไลยก์ วรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่สันนิษฐานว่ามีอายุราว 1,200 ปี เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ซึ่งสถานที่แห่งนี้ ในหลวงรัชกาลที่ 9 ส่งเสด็จชักผ้าห่มถวายพระพุทธปฏิมากรหลวงพ่อโต เมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2498 ปัจจุบันนักท่องเที่ยวนิยมมากราบสักการะหลวงพ่อโต ปางป่าเลไลยก์ ณ ที่แห่งนี้เป็นจำนวนมาก
 2. องค์พระปฐมเจดีย์เป็นสถานที่สำคัญของจังหวัดนครปฐม เป็นพระมหาเจดีย์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เดิมมีชื่อเรียกว่า " พระธมเจดีย์" อดีตที่ผ่านมาในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสักการะพระปฐมเจดีย์ สักการะพระร่วงโรจนฤทธิ์ แล้วเสด็จฯ เข้าพระวิหารถวายสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน พ. ศ. 2499
 3. พระราชวังสนามจันทร์ มีประวัติเก่าแก่มาแต่โบราณกาล เพราะสถานที่ที่สร้างพระราชวังสนามจันทร์ นี้คือ สถานที่ที่สมัยโบราณเรียกว่า "เนินปราสาท" เคยเป็นที่ตั้งของวังโบราณและยังมีสระน้ำที่อยู่ด้านหน้า และปัจจุบันก็ยังคงอยู่ คือ "สระน้ำจันทร์" ซึ่งเป็นที่มาของชื่อ พระราชวังสนามจันทร์ เดินทางกลับสู่กรุงเทพมหานคร การเดินทางไปภาคกลางตอนล่าง 3 วัน 2 คืน แหล่งท่องเที่ยวที่ล้วนแล้วแต่มีเรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และมีเหตุการณ์อันน่าประทับใจในพระราชกรณียกิจ ในในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่เราคนไทยควรได้ไปเห็น ไปเรียนรู้ ไปสัมผัสด้วยตัวเองในเส้นทางเดียวยังมีแหล่งท่องเที่ยวอีกหลายแห่ง เพื่อเป็นทางเลือกให้นักท่องเที่ยวอีกมากมาย

                ต้องขอขอบคุณสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ที่ทำให้เกิดกิจกรรม แฟมทริป สำรวจเส้นทางท่องเที่ยวตามรอยพระบาทระหว่างวันที่ 6-8 กันยายน 2560ณ จังหวัดราชบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี,  จังหวัดสุพรรณบุรี  และจังหวัดนครปฐม , คุณสุมนมาลย์ อินทรง (ครูกุ้ง) ประชาสัมพันธ์วัดพระแท่นดงรังวรวิหาร อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี โทร.08-9820-09920 ,คุณภานุวัฒน์ ศีลแดนจันทร์ จ.กาญจนบุรี โทร.08-1857-7903 และคุณน้ำฝน ทองอินทร์ ผู้บรรยายพระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ( สำนักงาน ก.พ.ร.) มุ่งพัฒนาระบบราชการเรื่องการส่งเสริมความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน EDGE มิติใหม่แห่งรังสีศัลยกรรมรักษาโรคมะเร็ง สุพรรณบุรีชูศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ภาพจิตรกรรมวัดทุ่งหญ้าคมบาง
กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม งานสัมมนา " ศาสตร์พระราชา... สู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน" หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"
เที่ยวเขาใหญ่ กับบรรยากาศสบาย ๆ House of Love สมาคมธุรกิจการถ่ายภาพเปิดตัวกิจกรรม BANGKOK INTERNATIONAL PHOTO FAIR 2017 โคตาคินาบาลู การจัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ ๕๐ ปี การก่อตั้งอาเซียน