ปลัดฯ ท่องเที่ยวแจ้งเวทีโลก” ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย 2018 

ยืนยันประเทศไทย และคนไทยพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี 

นายพงษ์ภาณุ   เศวตรุนทร์  ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา    เข้าร่วมการประชุมสมัชชาใหญ่ขององค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ ๒๒ (22nd UNWTO General Assemble) ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๓ กันยายน ๒๕๖๐ ณ นครเฉิงตู  สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีผู้เข้าร่วมจากประเทศสมาชิกองค์การการท่องเที่ยวโลก (UNWTO) กว่าหนึ่งร้อยประเทศสมาชิก

โดยการประชุมในวันแรก เป็นการประชุมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก (UNWTO Regional Commission Meeting for East Asia and the Pacific) ครั้งที่ ๕๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐  โดยปลัดฯ พงษ์ภาณุ ได้แจ้งให้ประเทศสมาชิกรับทราบถึงความพร้อมของประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดงานระดับโลก อาทิ 

    

การท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Forum 2018) ช่วงเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ณ จังหวัดเชียงใหม่ และการเป็นเจ้าภาพ UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ครั้งที่ ๔ ช่วงเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ กรุงเทพมหานคร เมืองแห่งอาหารริมทาง (Street food) ที่มีชื่อเสียงระดับโลก

ทั้งนี้ ปลัดฯ พงษ์ภาณุได้กล่าวเชิญชวนประเทศสมาชิก UNWTO เข้าร่วมงานดังกล่าว เพื่อลิ้มรสอาหารไทย และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวเชิงอาหารร่วมกัน อย่างการจัดบูธอาหารของประเทศสมาชิกอาเซียนในงาน ATF 2018 ที่จังหวัดเชียงใหม่  นอกจากนี้ ปลัดฯท่องเที่ยว ได้ยืนยันความพร้อมที่ประเทศไทยยังคงดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการคัดเลือกสมาชิก UNWTO Affiliate Member ต่อเนื่องไปถึงปี ๒๕๖๑-๒๕๖๒ ต่อที่ประชุมคณะกรรมาธิการภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิก

 “ ปี ๒๕๖๑ จะเป็นปีแห่งการท่องเที่ยวไทย นับเป็นโอกาสดีที่ประเทศไทย และ คนไทยทุกคนจะเป็นเจ้าบ้านที่ดี พร้อมแสดงศักยภาพในการเป็นเจ้าภาพงานประชุมระดับโลกด้านการท่องเที่ยว ทั้ง ASEAN Tourism Forum 2018  และ UNWTO World Forum on Gastronomy Tourism ซึ่งตนมั่นใจว่าจะสามารถสร้างรายได้และชื่อเสียงให้กับประเทศตลอดจนการสร้างความสมดุลและกระจายรายได้นั้นสู่สังคมอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลอย่างแน่นอน” ปลัดฯ ท่องเที่ยวทิ้งท้าย 

www.hellosarapa.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

อาฟร่า สลิม บุกตลาดอาหารเสริมแดนด้ามขวาน ทำบุญออกพรรษากับชาวเมืองทวาย บราเดอร์ เปิดตัวนวัตกรรม ‘เครื่องพิมพ์เลเซอร์สี ทวาย...เส้นทางสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม เที่ยวเมืองไทย เปิดโลก เปิดประตูสู่ AEC เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน เที่ยวทวาย
ท่องเที่ยวตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่ 9 กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เอ็ม.ไทย กรุ๊ป ลงนามความร่วมมือกับ สจล. พัฒนางานศึกษาวิจัยสมาร์ท โฮม (Smart Home ไฮนซ์ ซอสมะเขือเทศ ชวนผู้บริโภคในไทยร่วมแคมเปญ กองทัพเรือพร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมหน่วยเฉพาะกิจผลักดันน้ำ จ.นครพนม
เทสโก้ โลตัส สร้างสีสันตลาดค้าปลีก เตรียมจัด “เทสโก้ โลตัส เอ็กซ์โป ’60” ครั้งแรก ต่างชาติแห่ลงทุน ‘สิงห์ เอสเตท’ เชื่อมั่นแผนลงทุนเมกะโปรเจกต์ ทีซีซี แลนด์ แอสเสท เวิร์ด ทุ่มงบ 100 ล้าน ต่อยอดความสำเร็จ ปรับโฉมพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ “มะเร็ง รู้เร็ว หายได้ เดิน-วิ่ง 2017” งานแรกที่คนเป็นมะเร็งเดิน-วิ่ง เพื่อคนทั่วไป