สิ้นศิลปินแห่งชาติ ประดิษฐ์ ยุวะพุกกะ ศิลปินผู้เป็นเลิศด้านสถาปัตยกรรม แบบประเพณี

นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม (สวธ.) เปิดเผยว่า วงการสถาปัตยกรรมไทยสูญเสียศิลปินชั้นครู ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปัตยกรรม  (แบบประเพณี) คือ นายประดิษฐ์   ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี)  พุทธศักราช ๒๕๔๔  ที่จากไปด้วยอาการปอดติดเชื้อที่โรงพยาบาลรามคำแหง เมื่ออาทิตย์ที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลาประมาณ ๐๓.๒๐ น. สิริอายุรวม ๙๖ ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๗.๐๐ น. ณ ศาลา ๙ วัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ และกำหนดสวดพระอภิธรรม ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๘.๓๐ น. โดยมีกำหนดพระราชทานเพลิงศพวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ เมรุวัดโสมนัสราชวรวิหาร แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ

อธิบดี สวธ. เผยต่อว่า ในส่วนของการช่วยเหลือด้านต่าง ๆ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จะดำเนินการมอบเงินช่วยเหลือเมื่อเสียชีวิตเพื่อร่วมการบำเพ็ญกุศลศพจำนวน ๒๐,๐๐๐ บาท และเงินช่วยเหลือค่าจัดทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ผลงานเมื่อเสียชีวิตเท่าที่จ่ายจริงไม่เกิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ด้านประวัติของนายประดิษฐ์   ยุวะพุกกะ ศิลปินแห่งชาติ  สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี)  พุทธศักราช ๒๕๔๔ เกิดเมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม  ๒๔๖๕  ท่านเป็นศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไว้เป็นจำนวนมาก การเผยแพร่ผลงานจึงมีอยู่ทุกหนแห่งเป็นที่ประจักษ์ที่เหมาะสมและเป็นแบบอย่าง เนื่องด้วย ครอบครัวของท่านประดิษฐ์  ยุวะพุกกะ มีเลือดเนื้อเชื้อไขเป็นช่างในสมัยรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ ซึ่งมีความเป็นเลิศทางงานช่างด้านศิลปะสถาปัตยกรรมที่ฝีมือสูงเด่น  ตลอดจนมีครูบาอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาการให้  ทำให้ได้รับอิทธิพลและได้รับการสืบทอด  สามารถนำมาสร้างสรรค์ผลงานให้เป็นมรดกแก่อนุชนและแผ่นดินเป็นจำนวนมาก

อาจารย์ประดิษฐ์  มีความรู้ความชำนาญทางด้านการออกแบบและตกแต่งเจดีย์ อุโบสถ  ศาลาอเนกประสงค์  กำแพง  ซุ้มประตู  การเขียนลวดลายบนบานประตู  ฝาผนัง  แกะสลักหยวกตกแต่งจิตกาฐาน  ฯลฯ  ซึ่งท่านได้สร้างสรรค์ผลงานตลอดระยะเวลาอันยาวนาน  ล้วนเป็นผลงานที่มีการพัฒนา  การอนุรักษ์  การสืบสาน  และมีเอกลักษณ์เป็นของตนเองและของประเทศ เป็นที่ยอมรับในวงการช่างวิชาชีพและประชาชน เป็นแบบอย่างให้อนุชนรุ่นหลังดำเนินรอยตาม เพื่อสืบสานงานสถาปัตยกรรมแบบประเพณีให้ดำรงอยู่สืบไป  จึงได้รับการเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะสถาปัตยกรรม (แบบประเพณี) พุทธศักราช ๒๕๔๔
โทรศัพท์ติดต่อประสานได้ที่  นายสาครินทร์  ยุวะพุกกะ (บุตรชาย)  ๐๘ ๕๒๑๑ ๐๓๘๙ ,นางสาวปรางทิพย์  เพื่อกุลแก้ว (หลาน)  ๐๘ ๖๔๑๓ ๕๙๔๗,นางธัญดา  เพ็ชรรัตน์ (หลาน) ๐๘ ๔๙๔๔  ๑๑๙๙