เทศกาลท่องเที่ยว SAMUI FESTIVAL 2019

14 - 19 กันยายน นี้ ณ อ.เกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

                ภาครัฐร่วมกับเอกชนเกาะสมุยจัดงานเทศกาลท่องเที่ยว  SAMUI FESTIVAL 2019  อย่างยิ่งใหญ่ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและให้คนรุ่นใหม่รู้จัก และเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวสุราษฎร์ธานี

                 นายวิชวุทย์  จินโต  ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี เปิดเผยว่า  จังหวัดสุราษฎร์ธานีร่วมกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม ธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่อำเภอเกาะสมุย  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง กำหนดจัดงานเทศกาลท่องเที่ยวเกาะสมุย ครั้งที่ 4 หรือ  SAMUI FESTIVAL 2019  ระหว่างวันที่ 14 - 19 กันยายน 2562 ณ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความเป็นจังหวัดสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีวิถีชีวิต ประเพณีวัฒนธรรม ศิลปะ การแสดง อาหาร รวมถึงกิจกรรมทางด้านบันเทิง และการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ตลอดถึงการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ รู้จักและเข้าใจวิถีชีวิตดั้งเดิมของ ชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี และมุ่งเน้นให้เข้าถึงหลักธรรมและแนวคิดทางพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้ ในชีวิตประจำวันควบคู่กับการประกอบอาชีพและการดำเนินชีวิต

                โดยภายในงานดังกล่าวมีกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย เริ่มจากวันที่ 14 ก.ย.62 ทำบุญรับตายาย  จำนวน 24 วัดในอำเภอเกาะสมุย, ณ ท่าเทียบเรือหน้าทอน วันที่ 14 - 19 ก.ย. 62  เวลา 11.00 – 24.00 น. ชมงานศิลปะ ART LANE,  FOOD STREET, OTOP, อาหารพื้นเมือง, ท่องเที่ยวชุมชน OTOP  นวัตวิถี มหกรรมอาหารไทย สาธิตการทำอาหาร และชมการแสดงดนตรีพื้นถิ่น เวลา 20.00 – 24.00 น. วันที่ 15 ก.ย. 62  เวลา  05.30 น. วิ่งสมุยมาราธอน และ Samui Trail เวลา 06.30 น. แข่งขันจักรยานรอบเกาะ TOUR OF SAMUI FESTIVAL 2019, วันที่ 17 – 18 ก.ย.62 เวลา 11.00 – 24.00 น. การแข่งขันสมุยอวอร์ด สำหรับที่พรุเฉวง/หาดเฉวง วันที่ 14 – 19 ก.ย. 62 เวลา 11.00 – 24.00 น. ชมงานศิลปะ ART LANE FOOD STREET, OTOP, อาหารพื้นเมือง, ท่องเที่ยวชุมชน OTOP นวัตวิถี, มหกรรมอาหารไทย เวลา 20.00 – 24.00 น. ชมการแสดงดนตรีร่วมสมัย, ส่วนที่เดอะวอร์ฟ(บ่อผุด) วันที่ 15 – 18 ก.ย.62 เวลา 20.00 น. เป็นต้นไป รับชมศึกมวยไทยภาคใต้, วันที่ 16 ก.ย.62 เวลา 18.00 น. ขบวนแห่คานิวัล เวลา 19.00 น. การแสดงบนเวทีก่อนพิธีเปิด จำนวน 2 ชุด จากนั้นเวลา 19.29 น. พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ, วันที่ 18 ก.ย.62 เวลา 17.00 น. บุฟเฟ่ห์ ดินเนอร์ ชายหาด (กินห่อ ปิ่นโต 3,000 เถา) และที่อ่าวหัวถนน เวลา 17.00 น. บุฟเฟ่ห์ ดินเนอร์ ชายหาด (กินห่อ ปิ่นโต 2,000 เถา)

                  นางนงเยาว์  จิรันดร ผู้อำนวยการททท.สำนักงานเกาะสมุย  (สมุย เกาะพงัน เกาะเต่า) กล่าวว่า  “สำหรับงาน SAMUI  FESTIVAL 2019  ซึ่งจัดที่เกาะสมุย  ในช่วงวันที่  14 – 19 กันยายน นี้  เราจัดขึ้นเป็นปี ที่  4  ซึ่งมีกิจกรรมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการแสดงทางสินค้า  OTOP ต่าง ๆ จากทั่วประเทศ  รวมถึงอาหารที่มานำเสนอทั้งอาหารถิ่น ผลไม้ต่าง ๆ ที่ขึ้นชื่อของทางจากหวัดสุราษฎร์ธานีและเกาะสมุย  อีกทั้งยังมีการแสดงกีฬาประเภทชกมวย  วิ่งเทรล  วิ่งมาราธอน และปั่นจักรยาน ซึ่งทางหน่วยงานของจังหวัดสุราษฎร์ได้ร่วมกันจัดขึ้นมา ทางททท.เองรับหน้าที่ในส่วนของการประชาสัมพันธ์เพื่อต้องการให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศได้เดินทางมาเที่ยวงานโดยทั่วกัน  สำหรับเกาะสมุยในปัจจุบัน มีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปี ถึงแม้จะอยู่ในช่วง low season  แต่ก็ไม่ทำให้ยอดของนักท่องเที่ยวลดลงมากนัก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจีน ที่ยังคงให้ความสนใจที่จะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง  รวมถึงนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่มียอดเข้ามาในปี 2561 ถึง 4 ล้านกว่าคน นักท่องเที่ยวระยะสั้นที่อยู่ใกล้บ้านเราในแถบเอเชียส่วนใหญ่จะเข้ามาพัก 3-5 วัน  ดังนั้น นักท่องเที่ยวกลุ่มเป้าหมายหลักจึงเป็นในแถบอาเชี่ยน ซึ่งทำให้เราได้ตัวเลขมาชดเชยได้เป็นอย่างดี  และสามารถช่วยกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นได้มากขึ้น”

                ในภาพรวมของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยทั้งประเทศในปีที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 38 ล้านกว่าคน มากกว่าปี  2560 ถึง 7.64% ทำให้มีรายได้เข้าสู่ประเทศถึง  849,026  ล้านบาท  ส่วนหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าจังหวัดสุราษฎร์ เป็นอันดับที่  7 และเป็นอันดับ 4 ของภาคใต้อีกด้วย  ในส่วนของไตรมาส 3 ของปีนี้  คาดว่า จะมีนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้าถึงร้อยละ  7.06 จากปี 2561 ถ้าคาดการณ์ทั้งปีโดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยภาพรวมของสภาอุตสาหกรรม  และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ  40.06 ล้านคน เพิ่มขึ้น  4.65% จากปี  2561 

                ส่วนของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเองนั้น  รายได้จากผู้เยี่ยมเยือน  104,503 ล้านบาท  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมายัง พงัน  สมุย  เกาะเต่า แม้แต่สุราษฎร์ธานี ก็เพื่อมาพักผ่อน คนไทยเองก็มีบ้างที่เข้ามา บางท่านอาจจะคิดว่าแพง แต่ความจริงแล้วไม่ได้แพงอย่างที่คิด เพราะเรามีช่องทางการเดินทางให้เลือกมากมาย ไม่ว่าจะเดินทางเรือ โดยเรือเฟอร์รี่  หรือเรือเร็วที่ข้ามมายังเกาะสมุย  หรือจะเดินทางโดยเครื่องก็มีให้เลือกหลายสายการบิน

                นางนงเยาว์ กล่าวเพิ่มเติม ว่า สำหรับโครงการ  Give Me Five  เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวในแถบอาเชี่ยน โดยเฉพาะกลุ่ม CLMV เมื่อได้รับการเพิ่มน้ำหนักเพื่อซื้อกลับไปยังประเทศตนเอง ทำให้นักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบในการช้อปปิ้งของฝาก ให้การสนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยเรามากขึ้น โดยไม่ต้องจ่ายค่ำน้ำหนักเพิ่มขึ้น

                อยากฝากเชิญชวนนักท่องเที่ยวให้มาเที่ยวในเทศกาล “สมุยเฟสติวัล” ในช่วงวันที่  14-19 กันยายนนี้  ยังมีเวลาที่จะตัดสินใจวางแผนการเดินทาง  อากาศในช่วงนี้ยังดีอยู่มาก ถึงแม้จะมีฝนตกบ้าง  แต่ไม่ได้เป็นอุปสรรคในการท่องเที่ยวเกาะสมุยแต่อย่างใด สักครั้งในชีวิต อยากให้ได้มาเที่ยวเกาะสมุย  เกาะพงัน  เกาะเต่า ที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิด ท่านที่สนใจจะเดินทางสามารถติดต่อมายัง ททท.สนง.เกาะสมุย หรือที่  077420504 , 077420720-2  หรือ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย

www.aboutinformant.com   kadsaraporn pnussuwankiri    095-5516345    aboutinformant@gmail.com