“สภากาแฟ”  ประชุมขับเคลื่อนเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  สร้างแนวทางเข้มแข็งธุรกิจบริการ  ผลิตภัณฑ์  รับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

               กลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว  โรงแรม  จัดกลุ่ม  “สภากาแฟ”  เคลื่อนที่ เพื่อหารือขับเคลื่อนแนวทางตอบรับนักท่องเที่ยวต่างประเทศ

              โดยเฉพาะตลาดจีน  ปรับกลยุทธ์การตลาด  แพ็คเกจสุดคุ้ม  สร้างรายได้กลับคืน  เน้นความถี่  ดีกว่าปล่อยว่าง  มั่นใจต้องก้าวสู่เศรษฐกิจยุค  4.0  ตามนโยบายรัฐฯ  เมื่อวันที่  3  ตุลาคม  2560 SHOW DC  พระราม  9 กรุงเทพฯ

                สภากาแฟ  หรือกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม  ได้จัดประชุมหารือเชิงสร้างสรรค์แบบกลุ่มย่อย ไม่เป็นทางการ เพื่อหาแนวทางการตอบรับนักท่องเที่ยวจีน  ต้อนรับอย่างไรให้เหมาะสม  การให้ข้อมูลที่ดี  การให้บริการที่ดีเหมาะสมกับราคา  การเชียร์ในเชิงธุรกิจเพื่อสร้างสรรค์  การตั้งราคาไม่สูงนักแต่หากมี  Volume ต่อเนื่องก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ขาดช่วงทางรายได้  การนำเสนอด้านการแสดงเสริมในบริการ  เช่น  ดูการแสดงที่น่าตื่นตาตื่นใจในสถานที่ต่าง ๆ  ที่จัดไว้รองรับนักท่องเที่ยวที่มาพักในโรงแรมหรือศูนย์การค้าในแหล่งท่องเที่ยว

 

                 นายชนะพันธ์  แก้วกล้าชัยวุฒิ  อุปนายกและเรขาธิการสมาคมผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวไทยจีนสัมพันธ์  กล่าวว่า  “การประชุมในกลุ่มสมาชิกของเราหรือที่เรียกว่า  “สภากาแฟ” นั้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีต่อสมาชิก  ได้มีการปรึกษาหารือในปัญหาต่าง ๆ เพื่อรองรับกับสภาวะเศรษฐกิจเพื่อการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน  ประเด็นในวันนี้ก็เช่นกัน  เราได้พูดถึงภาพรวมในตลาดจีนของนักท่องเที่ยวที่เข้ามาในระยะนี้  หลังจากได้มีการจัดระเบียบเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญในปีที่แล้ว  ก็มีการเปลี่ยนแปลงในวงการทัวร์ไประดับหนึ่ง  ซึ่งมีบางเรื่องก็ได้รับการแก้ไขไปบ้างแล้ว  บางเรื่องก็อยู่ในระหว่างการแก้ไขไปบางส่วน  เรามองว่าผู้ประกอบการนั้นประสบกับปัญหาอะไรบ้าง  ในส่วนของผู้ประกอบการเองมีอุปสรรคอะไรบ้าง  อย่างการขาดแคลนเรื่องบุคลากรที่มีอย่างต่อเนื่อง  เนื่องจากยังมีปัญหาที่ยังควบคุมไม่ได้อย่างชัดเจน  เช่นไม่มีไกด์อยู่ในระบบที่มั่นคงก็จะทำให้เกิดปัญหา  แต่ทัวร์เองก็มีการเปลี่ยนแปลงจากกรุ๊ปทัวร์ขนาดใหญ่ที่กลายเป็นขนาดเล็กลง  จากขนาด  15 – 20 คน  ก็จะเหลือเพียง  6 – 8 คน  เป็นกรุ๊ปทัวร์เล็ก ๆ  ไม่ใช่  FIT ที่ไม่ใช้ไกด์  คือทุกอย่างเหมือนทัวร์ปรกติ  ลักษณะแบบนี้เหมือนการเปลี่ยนแปลงในการบริการนักท่องเที่ยวมากขึ้น   เพราะว่าบางทีมีเรื่องของ  application  เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวเข้ามาเกี่ยว” 

  

                  ประเด็นปัญหาอีกอย่าง  คือ  การจัดท่องเที่ยวที่มีการตัดราคากันขึ้น  แต่อีกส่วนที่ทำให้เกิดปัญหาคือเรื่องการซื้อขายผ่านเว็บไซต์ต่าง ๆ  โดยผ่าน application  ของบริษัทต่างประเทศที่เข้ามา  ซึ่งมีความได้เปรียบกว่าของเรา  เนื่องจากบริษัททัวร์ของประเทศไทยเรานั้นอยู่ในรูปแบบขั้นตอนปรกติที่มีระบบการเสียภาษี  ต่างกับต่างประเทศที่ไม่ต้องเสียภาษี  มีการซื้อได้อย่างอิสรเสรีได้ราคาเน็ท ๆ โดยไม่มีการเสียภาษีแต่อย่างใด  เปรียบเทียบในระยะสั้น ๆ ดูไม่มีปัญหา  แต่เมื่อระยะยาวเราจะแข่งกับเขาไม่ได้เลย  เนื่องจากความต่างของต้นทุน  จึงเป็นปัญหาหลักของผู้ประกอบการที่กำลังจะลำบากมากขึ้นไม่เพียงแต่ตลาดจีน  แต่จะกระเทือนไปทุกตลาด

  

                  ปัจจุบัน  นักท่องเที่ยวต่างชาติที่ค้นหาจากเว็บไซต์  ก็สามารถอ่านได้ทุกภาษาจาก  application  ที่มีอยู่  จึงไม่สามารถควบคุมระบบต่าง ๆเรื่องธุรกิจท่องเที่ยวที่ปรากฏใน  application  ต่าง ๆอย่างแพร่หลายได้   อีกส่วนคือการทำโรดโชว์ของผู้ประกอบการ  ซึ่งในส่วนของผู้ประกอบการเอง  ควรต้องพัฒนาโปรแกรมร่วมกัน  ทั้งแหล่งท่องเที่ยว  โรงแรม  ร้านอาหาร  รวมถึงผู้ประกอบการทัวร์  ควรจะร่วมมือกันสร้างแบรนด์ให้ดีเสียก่อน  แล้วจึงไปขอความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ  เช่น  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วจึงโปรโมทออกไป  นั่นหมายถึงเกิดจากความต้องการของพวกเราเอง  ว่าเราต้องการอะไร  ขายอะไร  บริการอะไร  ดีกว่าการไม่แสดงจุดแข็งหรือความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เรา  แล้วปล่อยให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์ออกไปโดยไม่ตรงใจเราและไม่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของเราได้อย่างแท้จริง.

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

15 ปี กับความสำเร็จด้านท่องเที่ยวและกีฬา ศธ.-บริติช เคานซิลสนับสนุนหลักสูตรร่วมไทย-อังกฤษ เตรียมความพร้อมไทยสู่ศูนย์กลางการศึกษาระดับอาเซียน เทสโก้ โลตัส ผนึก ดีแทค- กทม.-กรมควบคุมมลพิษ เปิดตัวจุดรับขยะอิเล็กทรอนิกส์ งานสัมมนาส่งเสริมการเรียนรู้และแบ่งปัน “การพัฒนาอย่างยั่งยืนของธุรกิจโรงแรม สู่อนาคตที่มั่นคง”
ย้อนรอย ๑๑๑ ปี เสด็จประพาสต้น จังหวัดอุทัยธานี อย่างยิ่งใหญ่ องค์การสวนสัตว์ จัดประกวดคลิป “Amazing Zoo 2017” หวังดึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ รักษ์สัตว์ป่า ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ปลัดฯ ท่องเที่ยวแจ้งเวทีโลก” ปีแห่งการท่องเที่ยวไทย 2018 ยืนยันประเทศไทย และคนไทยพร้อมเป็นเจ้าบ้านที่ดี รัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา MOU กีฬา ไทย-เมียนมา เพื่อเดินหน้าพัฒนา Sport Tourism
ท่องเที่ยว “เส้นทางตามรอยเท้าพ่อ” ทวาย...เส้นทางสู่วิถีชุมชน วิถีธรรม เที่ยวเมืองไทย เปิดโลก เปิดประตูสู่ AEC เยี่ยมเยียนเพื่อนบ้าน เที่ยวทวาย เที่ยวเขาใหญ่ กับบรรยากาศสบาย ๆ House of Love หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
เทอร์มินอล 21ส่งมอบดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อหลวงรัชกาลที่ 9 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ปิดท้ายฉลองครบรอบ 19 ปี เอฟวันมาเลเซีย เสนอ คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (IOC)