ออกพรรษานี้ 3-6 ตุลาคม 2560 
เจ.ทราเวล เซอร์วิส   JTS .. จะจัดคณะไปทำบุญที่.. ทวาย ... ร่วมทำบุญให้กับเทพทันใจ  

Read more: จะจัดคณะไปทำบุญที่ทวาย ร่วมทำบุญให้กับเทพทันใจ