คณบดี บัญชี มธ. เผย ปรับตึกตู้ปลาโปร่งใส

คิดไกลเพื่อยุคดิจิตอลประชาคมมีส่วนร่วม ถูกต้องชัดเจนตามระเบียบและกฎหมาย 

ย้ำ! ทุกเรื่องที่ทำ เดินตามกติกา และต้องการยกพื้นด้านล่างให้ นศ.ได้ใช้ประโยชน์มากที่สุด

               กระแสข่าวการปรับปรุงตึกตู้ปลาของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ที่เผยแพร่ออกสู่สาธารณชน จากการที่มีคณาจารย์จำนวนหนึ่งออกมาแถลงข่าวคัดค้านนั้น รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  พร้อมด้วย  รศ.อานนท์  มาเม้า  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  รศ.วิทยา  ด่านธำรงกูล         รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี       และ ผศ.ดร.ณภัทร สรอัฑฒ์  ที่ปรึกษาฝ่ายกฎหมาย คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  ได้ออกมาแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อให้เกิดความกระจ่างในเรื่องดังกล่าวเมื่อเช้าวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

           รศ.ดร.พิภพ อุดร คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  กล่าวว่า  “การใช้ที่ราชพัสดุนั้นทำได้  และเราทำอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  มีกรรมการกำกับดูแล มีข้อบังคับที่เป็นไปตามขั้นตอนทุกประการ  และประเด็นสำคัญคือ ไม่มีการรับเงินรับทองแต่อย่างใด จึงไม่มีประเด็นที่จะว่าด้วยการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างในการรับเหมาก่อสร้างแต่อย่างใด  ประชาคมทุกคน มีส่วนร่วมจากการประชุมอย่างยาวนานถึง  2 ปี มีเอกสารและหลักฐานค่อนข้างครบถ้วน  ผมขอเรียนว่า  โฟกัสของเราคือการสร้างแพลทฟอร์มการศึกษาสมัยใหม่  เพื่อผลักดันให้นักศึกษาเอาไอเดียไปสู่ธุรกิจจริง  เรื่องที่เราตั้งหลักให้เป็นความสำคัญ  จึงต้องทำให้สมกับเป็น  World Class Business School  ไม่ใช่เรื่องของสถานที่ สิ่งที่เราต้องการทำคือ ปรับพื้นที่เพื่อให้มันรองรับกับ  Future of  Business Education”

         “การปรับปรุงตึกตู้ปลาในครั้งนี้ไม่ใช่แค่แก้ปัญหาพื้นที่ทำงานร่วมกันนอกห้องเรียนของนักศึกษาที่มีมายาวนานเท่านั้น  แต่มีเป้าหมายที่จะทำให้ตึกตู้ปลาเป็นพื้นที่สร้างและต่อยอดไอเดียไปสู่ธุรกิจจริงให้ครบในที่เดียว  การเรียนการสอนต้องลงมือปฏิบัติจริงทั้งตรี และโท ซึ่งเป็นแนวโน้มที่นักศึกษาและโลกธุรกิจต้องการ เราต้องการพื้นที่เปิดกว้างให้เรียนรู้และทำงานร่วมกันข้ามศาสตร์ ข้ามโครงการ กระทั่งข้ามสถาบัน ซึ่งก็เป็นแนวทางที่มหาวิทยาลัยชั้นนำในโลกกำลังก้าวเดิน การปรับชั้นล่างตึกตู้ปลาในครั้งนี้ เราจึงย้ายออฟฟิศออกเพื่อคืนพื้นที่ให้นักศึกษา ด้วยการสร้าง iLab  และ iSpace เป็นพื้นที่ต่อเนื่องกันประมาณ 1,120 ตารางเมตร มีทั้ง coworking space ห้องประชุมเล็กใหญ่  เวที Pitch กับนักลงทุน รวมไปถึงพื้นที่อเนกประสงค์ที่ใช้จัดสัมมนา และ event ในรูปแบบต่างๆได้”

            “การดำเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนทุกอย่าง ตั้งแต่เรื่องขออนุมัติการปรับปรุงจากคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องทุกชุด ทั้งในระดับคณะ และ  มหาวิทยาลัย เมื่อได้รับอนุมัติแล้วก็ประชุมกับประชาคมยาวนานข้ามปี  ที่บอกว่าประชาคมไม่รับทราบนั้น ไม่เป็นความจริง  เรื่องปรับปรุงตึกเข้าประชุมคณาจารย์มากกว่า 8 ครั้ง รับฟังความคิดเห็น แจ้งการเปลี่ยนแปลง อะไรที่ประชาคมไม่ต้องการเราก็ยกเลิก ปรับแบบกันหลายครั้ง มีตัวแทนจากทุกฝ่ายเข้าร่วมหารือ  สุดท้ายเมื่อกลางปีที่แล้วได้ขอให้คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มาทำ workshop ระดมสมองร่วมกัน 4 ฝ่ายคือ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และเจ้าหน้าที่ พัฒนาแบบต่อเนื่องอยู่หลายเดือนจนลงตัวที่เวอร์ชั่น 8 จากนั้นเราก็เอาเข้าคณะกรรมการประจำคณะที่เป็นบอร์ดสูงสุดของคณะเพื่อขออนุมัติ ก่อนส่งเรื่องให้มหาวิทยาลัย ซึ่งมหาวิทยาลัยก็ตั้งคณะกรรมการกำกับการปรับปรุงพื้นที่เข้ามาดูแล ดังนั้นยืนยันได้ในเรื่องความโปร่งใส และความถูกต้องในทุกขั้นตอน”

        “พันธมิตรเราในโครงการนี้คือ SCB กับ Too fast to sleep โดยทั้งสององค์กรมาปรับปรุงพื้นที่ให้เรากว่า 1,000 ตารางเมตร แล้วเราให้ SCB เช่าพื้นที่ประมาณ 30 ตรม.เพื่อให้บริการนักศึกษาและบุคลากร และอีก 20 ตรม.สำหรับ Too fast to sleep เพื่อให้บริการธุรกิจ  ธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยอื่นๆก็ดำเนินการในเรื่องเช่นนี้มาก่อนที่เป็นความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาและมหาวิทยาลัย”

                “ เรื่องการเอาที่ราชพัสดุมายกให้เอกชน ก็ไม่มีมูลทั้งสิ้น เป็นเรื่องการจัดพื้นที่ของมหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ทางการศึกษา ซึ่งมหาวิทยาลัยมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา 14 (10) ของพรบ. ซึ่งมีข้อบังคับกำหนดวิธีดำเนินการชัดเจน และมีคณะกรรมการที่ราชพัสดุรับผิดชอบเป็นการเฉพาะ เรื่องนี้ไม่มีประเด็นผิดกฎหมายใดๆโดยเด็ดขาด”

         คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กล่าวต่อด้วยว่า โครงการนี้เป็นการมองคนละมุม ในขณะที่คณาจารย์ที่เรียกร้องมองเรื่องตึก เรื่องทรัพย์สินเป็นสำคัญ แต่ผู้บริหารเน้นที่การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษใหม่มากกว่า ซึ่งก็ทำให้เกิดความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันได้ แต่ทีมบริหารก็จะเดินหน้าทำเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาต่อไป คณบดีกล่าวในที่สุด

 

               รายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โทร. 02 6132200

 www.aboutinformant.com   kadsaraporn Pnussuwankire   095-551-6345 aboutinformant@gmail.com