Brain Intelligence Conference

"พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ"

          สมาคมเยาวชนจิตอาสาพัฒนา (องค์กรสาธารณประโยชน์) มีภารกิจหลักด้านพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนทุกระดับ โดยมุ่งเน้นการปฏิบัติกิจกรรมทางสังคมในทุกมิติ ร่วมกับมูลนิธิช่างภาพสื่อมวลชน และบริษัท เอ ไอ เอ็ม อินลายน์ จำกัด ผู้นำด้านการจัดสัมมนาระดับนานาชาติ มีความตระหนักถึงความสำคัญในการเสริมสร้างและยกระดับศักยภาพของสังคมในยุคปัญญาประดิษฐ์ (Artifcial Intelligence) ให้กับทุกคน ทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกสาขาอาชีพ จึงได้จัดทำโครงการที่เป็นนวัตกรรมและสร้างคุณค่าการเรียนรู้ ในชื่อ โครงการ Brain Intelligence Conference (BIC) "พัฒนาสมองสู่ความเป็นอัจฉริยะ" เพื่อมอบให้เป็น "ของขวัญ" แก่ประชาชน โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.ยุวัฒน์ วุฒิเมธี ประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ เป็นที่ปรึกษาโครงการ และ ศ.เกียรติคุณ ดร.เอนก หิรัญรักษ์ รองประธานมูลนิธิร่มเกล้าเยาวชนฯ เป็นประธานดำเนินโครงการ โดยเชิญ 3 สุดยอดอัจฉริยะของโลก ที่ได้รับการบันทึกสถิติลง "กินเนสส์บุ๊ค" (Guinness Book of World Records) "ด้านการจำ, การอ่าน และการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว" ซึ่งเป็นพื้นฐานของการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ที่มีความสำคัญอย่างมากในโลกยุคปัจจุบัน "มอบให้ประชาชนชาวไทย" ซึ่งนับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การจัดกิจกรรม CSR ด้านการพัฒนามนุษย์ด้วยกระบวนการทางการศึกษาของชาติในระดับมาตรฐานโลก ผ่านการบูรณาการร่วมกัน ทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชน สู่เสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสังคม ที่มั่นคง ยั่งยืน โดยมีกำหนดจัดงานหลัก ในวันเสาร์-อาทิตย์ ที่ 30 - 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 พร้อมกาล่าดินเนอร์ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

          พร้อมเปิดรอบพิเศษหลักสูตรครึ่งวัน ให้กับผู้ที่สนใจ แต่ไม่สามารถเข้าร่วมงานทั้งสองวันนี้ได้ โดยมีแกนจัดงานหลัก ณ กองบัญชาการกองทัพไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และสถาบันการศึกษาอีก 3 แห่ง อาทิ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) ซึ่งจะเปิดให้คนทั่วไปสามารถเข้าร่วมงานได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดด้วย

          การจัดงานครั้งนี้ มีเป้าหมาย มุ่งเน้นการพัฒนารากฐานการเรียนรู้ บนพื้นฐานของการพัฒนาสมอง โดยเชิญ สุดยอดอัจฉริยะของโลก มาพร้อมกันถึง 3 ท่าน เพื่อโชว์ศักยภาพและถ่ายทอดเทคนิคต่าง ๆ ให้กับ นักธุรกิจ, ผู้นำประเทศ, ผู้นำเยาวชน และโดยเฉพาะครู อาจารย์ ที่จะต้องเป็นแกนหลักในการนำเทคนิคพิเศษในงานนี้ ถ่ายทอดต่อ ๆ ไปโดยมีสาระ ดังนี้

          - พัฒนาสมอง : พัฒนาศักยภาพสมอง สร้างระบบการจดจำ ทำให้ชีวิตการเรียน การทำงาน ง่าย เร็ว และดียิ่งขึ้น

          - ถอดรหัส อัจฉริยะ : ปลดปล่อย และพัฒนาความเป็นอัจฉริยะ ด้วยเทคนิคการเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของสมอง

          - เร่งศักยภาพ การเรียนรู้ : เทคนิคเร่งสปีดการอ่าน สร้างระบบความจำ ด้วยความเข้าใจ สามารถดึงข้อมูลที่ใช้ออกมาใช้ได้ทันทีที่ต้องการ

          - พัฒนาทักษะ อย่างรวดเร็ว : เป็นได้ในสิ่งที่คุณคิด ทำได้ในสิ่งที่คุณต้องการ กับเทคนิคการพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ซึ่งใช้ได้กับทุกทักษะที่คุณต้องการพัฒนา - สร้างพลังแห่งความสำเร็จ : เทคนิคการสร้างภาพแห่งความสำเร็จ บนพื้นฐานความเป็นจริงของแต่ละบุคคลด้วยกระบวนการ "ฝึกคิด" ดึงดูดชีวิตอันสมบูรณ์แบบ สู่เป้าหมาย เช่น 3 วิทยากรที่นำมา

         แนะนำ คนที่ 1 Howard Berg แชมป์การอ่านที่เร็วที่สุดในโลก ผู้เชี่ยวชาญด้านการสอนการเรียนรู้แบบรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ได้รับการบันทึกในกินเนสส์บุ๊ค แต่ปี 1990 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีผู้ใดสามารถทำลายสถิติของเขาได้

         คนที่ 2 Algirdas Karalius ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างและพัฒนาทักษะอย่างรวดเร็ว ผู้คิดค้นเทคนิคการสอนแบบรวดเร็ว ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการสร้างและพัฒนาทักษะใด ๆ ก็ได้ตามต้องการ และอัจฉริยะ

          คนที่ 3 Dave Farrows ผู้มีความจำยอดเยี่ยมที่สุดในโลก และผู้คิดค้น "Farrow Method" ซึ่งเป็นโปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการเรียนรู้ ได้รับการพิสูจน์และรับรองผลจากการศึกษาทางด้านประสาทวิทยา ที่ได้รับความนิยมและยอมรับในระดับนานาชาติ การข้ามฟ้ามาไขความลับของทั้ง 3 อัจฉริยะ ครั้งแรกในประเทศไทยนี้ จะเป็นการพลิกหน้าประวัติศาสตร์ การจัดกิจกรรมสังคม (CSR) ระดับโลก ในการ "ปลดล็อคสมอง เพื่อเข้าถึงศักยภาพสูงสุดของมนุษย์ในมาตรฐานโลก สู่การพัฒนาความเป็นอัจฉริยะของทุกคน" ให้พร้อมรับกับความเปลี่ยนแปลง ของโลกยุคดิจิตอล ,Innovation, 5G และ 5.0 ในอนาคตต่อไป

www.aboutinformant.com kadsaraporn Pnussuwankere 095-551-6345 aboutinformant@gmail.com