วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง คืออีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงและน่ามาเยือนมากอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครสวรรค์ โดยที่ทำการวนอุทยานนั้นตั้งอยู่บริเวณเขาชอนเดื่อ หมู่ที่ 15 บ้านชอนเดื่อตำบลตาคลีอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ มีเนื้อที่ประมาณ 4,659ไร่ กรมป่าไม้ได้ประกาศจัดตั้งเป็นวนอุทยานเมื่อวันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2540

                    ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองชัยนาทเพียง 35 กิโลเมตร บนเส้นทางหลวงหมายเลข 1 (ชัยนาท-ตาคลี) สถานที่ท่องเที่ยวของวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง ส่วนใหญ่เป็นแหล่งท่องเที่ยวถ้ำหินปูน จากการสำรวจในอดีตพบว่ามีถ้ำประมาณ ๖๐ ถ้ำ ปัจจุบันได้ดำเนินการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางเดินและสิ่งอำนวยความสะดวกให้สามารถเข้าเที่ยวชมความสวยงามของหินงอกหินย้อย จำนวน 9 ถ้ำ แต่ละถ้ำมีความหลากหลายของประติมากรรมถ้ำแตกต่างกัน นอกจากนี้ยังมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติเขาหินปูน ระยะทาง 1,200 เมตร ที่เหมาะสมแก่การเรียนรู้ของเยาวชน ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติมีทรัพยากรธรรมชาติที่น่าสนใจ เช่น ธรณีวิทยาของเขาหินปูน ซากดึกดำบรรพ์สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอายุเพอร์เมียน ป่าละเมาะเขาหินปูน พืชเฉพาะถิ่น และพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจของวนอุทยานฯ มีดังนี้

              ถ้ำวังไข่มุกหรือถ้ำเหล็กไหล อยู่ทางด้านทิศเหนือของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ 175 เมตร ภายในมีห้องโถง 4 ห้อง ได้แก่ ห้องเหล็กไหล ห้องวังบาดาล ห้องโถงใหญ่และห้องวังไข่มุก โดยเฉพาะในห้องวังไข่มุก จะมีหินงอกหินย้อยสีขาวราวไข่มุกประดับประดาด้วยเกล็ดเพชร ส่องแสงเป็นประกายคล้ายพระราชวัง              

              ถ้ำประดับเพชรหรือถ้ำลอดสะเดาะเคราะห์ อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ 225 เมตร ภายในมีห้องโถง 4 ห้อง มีหินงอกหินย้อยสีน้ำตาลอ่อนถึงขาวนวลที่มีแสงระยิบระยับเหมือนเพชร ประกอบด้วยประติมากรรมหินงอกหินย้อยที่สวยงามหลากหลายรูปแบบ เช่น หินรูปพระพิฆเนศ หินรูปเจ้าแม่กวนอิม หินรูปนางอาย และหินรูปตะพาบ             

               ถ้ำประกายเพชร อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ 775 เมตร ลึกประมาณ 50 เมตร ภายในมีห้องโถง 3 ห้อง ประกอบด้วยประติมากรรมหินงอกหินย้อยรูปต่างๆ เช่น หินรูปปราสาทแดรคคิวล่าร์ หินกำแพงเมืองจีน และหินปลาโลมา             ถ้ำมรกต อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ ๓๗๕ เมตร เมื่อลงบันไดเหล็กไปถึงตะพักแรกหากหยุดหันไปมองรอบๆ ตัว จะพบกับธรรมชาติที่น่าชื่นชมหลายสิ่ง โดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่นำความชุ่มชื้นและความสมบูรณ์มาสู่โถงถ้ำ ประติมากรรมหินย้อยสีเขียวเข้มราวกับอัญมณีมีค่าปรากฏอยู่เบื้องหน้า ภายในถ้ำมีเส้นทางธรรมชาติที่สามารถเดินวนเป็นวงรอบ แล้วหวนคืนกลับมาสู่ทางขึ้นบันไดเพื่ออำลาเถื่อนถ้ำนี้ไป
              ถ้ำเพชรคิงคอง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ ๘00 เมตร ภายในมีห้องขนาดเล็ก ๔ ห้องย่อย ภายในห้องโถงใหญ่มีอากาศเย็นสบายตลอดทั้งปี บริเวณกลางห้องจะมีประติมากรรมหินงอกรูป “คิงคองยักษ์” ตั้งเด่นตระหง่านกลางถ้ำเป็นที่น่าเกรงขาม เป็นที่มาของชื่อถ้ำเพชรคิงคองนั่นเอง

               ถ้ำวิมานลอย อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ ๑,๑๐๐ เมตร ภายในมีห้องขนาดเล็ก ๔ ห้องย่อย ภายในห้องวิมานลอยจะเป็นห้องโถงย่อยขนาดเล็ก ดูเหมือนมีการยกพื้นถ้ำขึ้นไปอีกชั้นหนึ่ง ภายในมีประติมากรรมถ้ำต่าง ๆ ครบครัน เป็นความงามเปรียบได้กับชั้นวิมานแดนสวรรค์ คือที่มาของชื่อถ้ำแห่งนี้


               ถ้ำเพชรน้ำผึ้ง อยู่ทางด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ ๑,๒๕๐ เมตร ลึกลงไปประมาณ ๒๐  เมตร ภายในมีห้องขนาดเล็ก ๓ ห้อง ห้องที่สองเป็นห้องที่มีสายแร่แคลไซต์สีน้ำผึ้งอยู่กลางห้อง ลักษณะเหมือนรวงผึ้ง เป็นที่มาของชื่อถ้ำเพชรน้ำผึ้งนั่นเอง


              ถ้ำบุษราคัม อยู่ทางด้านทิศเหนือของวนอุทยานฯ ห่างจากที่ทำการประมาณ ๔๐๐ เมตร ภายในถ้ำมีห้องโถงขนาดใหญ่ ที่มีหินงอกหินย้อยสีขาวขมุกขมัวไหลลดหลั่นสลับเป็นชั้น ๆ ประดุจม่านน้ำตกที่พาดผ่านลงมาจากเพดานถ้ำ ยามกระทบกับแสงไฟจะเป็นประกายแวววาวราวกับบุษราคัมอันล้ำค่า              นอกจากนี้ยังมีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ ๑,๕๐๐ เมตร ที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลายและน่าสนใจ เช่น ธรณีวิทยาของเขาหินปูน ซากบรรพชีวินอายุเพอร์เมียน ป่าละเมาะ เขาหินปูน พืชเฉพาะถิ่น พืชหายากและพืชสมุนไพรหลากหลายชนิด เป็นต้น ปัจจุบันวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง ดำเนินกิจกรรมแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นควบคู่ไปกับการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนสำหรับเยาวชนและการเข้ามาเดินป่าศึกษาธรรมชาติในพื้นที่แหล่งหินปูนเขาชอนเดื่อ

               ในปัจจุบันวนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง ยังไม่มีบ้านพักไว้บริการสำหรับนักท่องเที่ยว สิ่งอำนวยความสะดวกด้านต่างๆ เหมาะสำหรับผู้มาใช้บริการด้านการท่องเที่ยวเชิงนิเวศกลุ่มเล็ก ๆ และกิจกรรมศึกษาธรรมชาติและเข้าค่ายพักแรมของนักเรียนนักศึกษา ที่ตั้ง วนอุทยานถ้ำเพชร-ถ้ำทอง ตำบลตาคลี อำเภอ ตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 โทร. 097- 2383590

www.aboutinformant.com     kadsarapron  pnussuwankiri      095-5516345     e-mail : aboutinformant.com 

 

  VDO      https://www.youtube.com/watch?v=o6kkjXe8U-E   

                        https://www.youtube.com/watch?v=lcW3XPnGeOE

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)

นายวิสูตร บัวชุม                ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์   

การท่องเที่ยวจังหวัดนครสวรรค์-พิจิตร    การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ 

ขอขอบคุณ 

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช       ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ ที่ 12 (นครสวรรค์) ข้อมูล

คุณสุวรรณี พรหมประสิทธิ์                          กลุ่มรักษ์ถ้ำเพชร 

ภาพประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม ภายในถ้ำมรกต