วันเดียวเที่ยวใกล้ ราชบุรี - นครปฐม

              30 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์ ปลัดจังหวัดราชบุรี และนางสาวสรียา บุญมาก ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานราชบุรี ให้การต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวจากกรุงเทพฯ สมุทรปราการ พร้อมสื่อมวลชนในโครงการชีวิตชีวา สายธาราแห่งนครปฐม จำนวนกว่า 180 คน โดย ททท. สำนักงานราชบุรี ได้ร่วมกับบริษัทสมายแพลนเนท จำกัด เสนอขายโปรแกรมท่องเที่ยวแบบวันเดียว เพื่อกระตุ้นการเดินทางท่องเที่ยวในช่วงกรีนซีซัน และส่งเสริมการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้ ซึ่งสามารถเดินทางได้บ่อยครั้ง เนื่องจากจังหวัดนครปฐมและจังหวัดราชบุรีอยู่ใกล้กรุงเทพฯ ใช้เวลาเดินทางไม่มาก ประกอบกับทั้งสองจังหวัดนี้มีสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะของตลาดชุมชนที่มีเอกลักษณ์ รวมถึงวิถีชุมชนลุ่มน้ำ และวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่โดดเด่น โดยในวันนี้ คณะฯ ได้เยี่ยมชมงาน Aqua Illumination การแสดงปลาสวยงามประกอบไฟแสงสีและเสียงดนตรีที่ศาลาประชาคมเทศบาลเมืองบ้านโป่ง ซึ่งจัดให้มีไปจนถึงวันที่ 6 กันยายน 2563 เยี่ยมชม ชิมอาหารพื้นถิ่นในตลาดร่มสักที่วัดหุบกระทิง ร่วมทำบุญถวายสังฆทานในโบสถ์แสตนเลสที่ วัดโพธิ์รัตนาราม หรือวัดโพธิ์คู่ อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี จากนั้น เดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มชาติพันธุ์ไทยทรงดำที่ศูนย์วัฒนธรรมไทยทรงดำ (ไตดำ) ประเทศไทย อ. บางเลน จ. นครปฐม โดยมีกลุ่มเครือข่ายไทยทรงดำจากราชบุรี เพชรบุรี กรุงเทพฯ สุพรรณบุรี ร่วมฟ้อนต้อนรับอย่างงดงาม สร้างความประทับใจให้กับคณะนักท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ก่อนเดินทางกลับ ยังได้ไปเดินชมตลาดเก่าบางหลวง หรือ ตลาด รศ. ๑๒๒ และซื้อกล้วยไม้ที่แอร์ออร์คิดซูปเปอร์มาเก็ตเป็นของฝากกลับบ้าน              การเดินทางท่องเที่ยวของคณะฯ ในครั้งนี้ ก่อให้เกิดการกระจายรายได้จากการซื้อสินค้าของกินของฝากทุกจุดบนเส้นทางท่องเที่ยว นอกจากนั้น ยังได้สั่งซื้อไก่ย่างบางตาล ซึ่งเป็นของดีของเด่นของชุมชนบางตาล อ. บ้านโป่ง จ. ราชบุรี กลับบ้านอีกด้วย 

        

ขอขอบคุณ

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

นางสาวสรีญา  บุญมาก      ผอ.ททท. สนง.ราชบุรี-นครปฐม

นายศักดิ์ชัย โชติมานนท์    ปลัดจังหวัดราชบุรี

บริษัท สมายแพลนเนท จำกัด  และทีมงาน ที่ให้บริการอย่างดีเยี่ยม

www.aboutinformant.com   kadsaraporn pnussuwonkiri    095-5516345 aboutinformant@gmail.com