พิชิต 1,219 โค้ง อุ้มผางแผ่นดินดอยลอยฟ้า

ผจญภัยไปกับสายน้ำล่องแก่งน้ำตกสายรุ้ง มหัศจรรย์น้ำตกขนาดมหึมา ทีลอซู พิชิต 1,219 โค้ง อุ้มผางแผ่นดินดอยลอยฟ้าผจญภัยไปกับสายน้ำล่องแก่งน้ำตกสายรุ้ง มหัศจรรย์น้ำตกขนาดมหึมา ทีลอซู