หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์  
          นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC (Business Technology Education Council)
        ในวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2560 ณ หอประชุมวิทยาลัยนานาชาติดีรีเจ้นท์ โดยหลักสูตร BTEC ที่หลักสูตรนานาชาติ 3 ปีแบ่ง เป็นการศึกษาในกรุงเทพ 2 ปีแล้วไปศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่ประเทศอังกฤษต่ออีก 1 ปี (2+1)
 
 
               - วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์      เป็นสถาบันการศึกษาแห่งแรกที่นำหลักสูตรการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย ลอนดอนและสภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ (BTEC) สู่ประเทศไทย โดยหลักสูตร BTEC ถือเป็นการรับรองวิทยฐานะของการศึกษาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติที่ใหญ่ที่สุดของสหราชอาณาจักร
                - หลักสูตร BTEC นำเสนอระบบการศึกษาชั้นเลิศที่ดีที่สุด โดยยึดหลักการเรียนรู้ของผู้เรียน    รวมถึงการรับรองวิทยฐานะ ทั้งในด้านสาขาอาชีพและการศึกษาเชิงวิชาการระดับสากล รายงานเกี่ยวกับโครงการศึกษาในสหราชอาณาจักรของวู้ล์ฟ ระบุว่านักศึกษาที่เรียนหลักสูตร BTEC มีโอกาสหางานได้ง่ายและดีกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยทั่วไป เนื่องจากมีรูปแบบหลักสูตรที่ดีกว่า
    
 
                - พิธีสำเร็จการศึกษาถือเป็นการยกย่องนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร BTEC ระดับ Higher National Diploma   (HND)  และพร้อมเดินทางไปศึกษา ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรเป็นเวลา 1 ปี เพื่อให้สำเร็จการศึกษาอย่างสมบูรณ์   หลักสูตร BTEC มีชื่อเสียงมาอย่างยาวนานในด้านความเป็นเลิศทางการศึกษา ผ่านการนำเสนอสภาพแวดล้อมการทำงานจริง   ด้วยการให้  ผู้เรียนฝึกฝนปฏิบัติงานบนแพลทฟอร์มเพื่อการเรียนรู้   ซึ่งทำให้ผู้เรียนเกิดทักษะที่จำเป็นและประสบความสำเร็จในสายอาชีพ ของตนเองในอนาคต
                 กรุงเทพฯ วันอังคารที่ 18 กรกฏาคม 2560 – วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ กรุงเทพฯ จัดพิธีสำเร็จการศึกษาแก่นักศึกษาในหลักสูตร BTEC โดยมีทั้งผู้ปกครอง นักศึกษา บุคคลระดับสูง และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดีอย่างอบอุ่น ณ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ภายในงานยังประกอบด้วยกิจกรรมเด่นอื่น ๆ อาทิการจัดแสดงผลงานและความสำเร็จของนักศึกษา รวมถึงโครงการที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในโอกาศต่างๆ
   
         เหล่าแขกผู้มีเกียรติภายในงานครั้งนี้ ได้แก่ มร.ไซมอน ยัง ผู้อำนวยการฝ่ายการรับรองคุณวุฒิ (BTEC & Pearson) ประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ซึ่งให้เกียรติเดินทางมายังประเทศไทยเพื่อร่วมงานครั้งนี้โดยเฉพาะ โดยมี ดร.วีระชัย เตชะวิจิตร์ ประธานกรรมการ  กลุ่มโรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจ้นท์, มร. นิติน ดัตต้า ผู้อำนวยการวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์,     และ มร. วอร์เร็น สแตนเวิร์ธ ผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เป็นเจ้าภาพจัดงาน " พิธีสำเร็จการศึกษาครั้งนี้แสดงให้เห็นถึงอีก หนึ่งความสำเร็จของหลักสูตร BTEC ประเทศไทย หลักสูตรนี้คือการผสมผสานรูปแบบ การเรียนรู้ในห้องเรียน   เทคนิคการเรียนรู้แบบประยุกต์   การฝึกฝนสายอาชีพ      และประสบการณ์การฝึกฝนปฏิบัติงานในโลกแห่งความเป็นจริง ซึ่งทำให้ผู้เรียนประสบความสำเร็จและมีโอกาสเดินทางไปศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักร มหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หรือมหาวิทยาลัยชั้นแนวหน้าอื่นๆในต่างประเทศได้ในปีถัดไป นี่คืออนาคตแห่งการเรียนรู้ที่พร้อมตอบสนองต่อแนวโน้มที่กำลังเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันได้อย่างสมบูรณ์แบบ" มร.ไซมอน ยัง กล่าว
 
 
เกี่ยวกับหลักสูตร BTEC
         หลักสูตร BTEC อยู่ที่รู้จักกันในชื่อ Business Technology and Education Council  (สภาการศึกษาธุรกิจและเทคโนโลยีแห่งอังกฤษ)เกิดขึ้นที่สหราชอาณาจักร โดยเป็นการรวบรวมวิชาด้านธุรกิจและเทคนิคการปฏิบัติในสหราชอาณาจักร   โดยมีการรับรองวิทยฐานะกว่า 5,500 ด้านซึ่งครอบคลุมอุตสาหกรรมต่าง ๆ มากมายโดยหลักสูตร BTEC level 3 เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุด   นอกเหนือจาก หลักสูตร IB และ A level โดยมีผู้สมัครเรียนมากกว่า 1 ล้านคนทั่วโลกในแต่ละปี การศึกษาในหลักสูตร BTEC สามารถสำเร็จได้ถึง ระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยกว่า 250 แห่ง ทั้งในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา และอีกหลายประเทศทั่วโลก
                - ในปี ค.ศ. 2015 นักศึกษา 1 ใน 4 ที่เดินทางไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยในสหราชอาณาจักรอยู่ภายใต้หลักสูตร       BTEC  (จากรายงาน UCAS- ฉบับ Progression Pathways January 2016) 
                - นักศึกษาหลักสูตร BTEC 4 ใน 5 ที่เดินทางไปศึกษาต่อ ได้รับปริญญาเกียรตินิยมอันดับ 1 หรือ 2 (จำนวนขึ้นอยู่กับลักษณะ การศึกษาในแต่ระดับของ BTEC จากข้อมูลของ London Economics 2013)
                - ธุรกิจราว 37%  ต้องการรับสมัครพนักงานที่มีวิทยาฐานะทางด้านวิชาการและสายอาชีพ หรือให้ความสำคัญกับทั้งสองสิ่งนี้ เท่าเทียมกัน (จากข้อมูล Inspiring Growth: Pearson/Skills CBI Skills survey 2015)
                - ผู้เรียนที่มีการรับรองวิทยฐานะจากหลักสูตร BTEC มีอัตราความก้าวหน้าในระดับการเรียนรู้ที่สูงกว่า เมื่อเปรียบเทียบกับการ รับรองวิทยาฐานะสายอาชีพทั่วไป (จากข้อมูลของ Department for Business, Innovation and Skills - October 2015)
  
วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจนท์
                - วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ เกิดจากความร่วมมือระหว่าง Regent Bangkok Education Group International Vocational and Business Education
                - วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ นำเสนอการศึกษาระดับอุดมศึกษาแก่นักเรียน เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการปฏิบัติงานในระดับสากล ที่มีเป็นประโยชน์ในการสร้างความสำเร็จในชีวิต
                - หลักสูตรต่าง ๆ ของวิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์  มอบทักษะที่จำเป็นในการเริ่มต้นการทำงานตามสายอาชีพหรือเพื่อ การศึกษาต่อในต่างประเทศ
วิทยาลัยนานาชาติเดอะรีเจ้นท์ ถือเป็นวิทยาลัยรีเจ้นท์แห่งแรกในประเทศไทยที่ร่วมมือกับ IVBE International Vocational and Business Education) ประจำประเทศไทย โดยมีจุดประสงค์เพื่อมอบโอกาสด้านการศึกษาระดับอุดมศึกษาชั้นด้วยแก่นักเรียนในประเทศไทย ปัจจุบัน
มีหลักสูตรศึกษาดังต่อไปนี้
                -หลักสูตรนานาชาติมหาวิทยาลัยลอนดอน (University of London International Programmes): ระดับปริญญาตรีในสาขาต่าง ๆ ได้แก่    BSc (Hons) -Accounting & Finance, Banking & Finance, Business & Management และ Economics & Management โดยทุกสาขาดำเนินการสอนโดยสถาบัน London School of  Economics and Political Science (LSE)
                -หลักสูตร BTEC level 3 Qualifications หรือที่รู้จักกันในชื่อ Nacional Diplomas): ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกเหนือจาก IB (Diploma) และ A- level ซึ่งได้รับการยอมรับตามข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยนานาชาติหลายแห่ง
หลักสูตร BTEC HND ถือเป็นหลักสูตรพื้นฐานที่นำไปสู่หลักสูตรปริญญาตรีแบบ 2+1ในสหราชอาณาจักรแบ่งเป็นการศึกษาในประเทศไทย  2 ปีและการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยในราชอาณาจักรอีก 1 ปี
 
 
          หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตร BTEC- ศูนย์สนับสนุนการสอนในประเทศไทย ติดต่อหมายเลข 089 313 2222,  081 255 7572 หรือเยี่ยมชมเว็บไซต์ http://ricbkk.com/btec-uk-bachelors-degree ติดต่อคุณปทุมรัตน์ ผู้จัดการอาวุโส-ฝ่ายรับสมัครนักศึกษา วิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ โทรศัพท์ 02 274 4407 ต่อ 113 email :pathumrat@ricbkk.com 
 
 www.aboutinformant.com                                                                    By : Kadsarapron Pnussuwankere