วัดสุทธาโภชน์ เชิญร่วมงาน  “ตักบาตรพระร้อยทางเรือ

     วันอาทิตย์ที่  8 ตุลาคม 2560 นี้

Read more: เชิญร่วมงานประเพณี "ตักบาตรพระร้อยทางเรือ"

วัดสุทธาโภชน์ ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยฉลองกรุง 8 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่า วัดสุทธาวาส

Read more: ตักบาตรพระร้อย ประวัติวัดสุทธาโภชน์