วัดสุทธาโภชน์ ตั้งอยู่เลขที่ 39 ซอยฉลองกรุง 8 ถนนฉลองกรุง แขวงทับยาว เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร ชื่อเดิมว่า วัดสุทธาวาส

ก่อสร้างโดย เจ้าจอมมารดากลิ่น พระสนมเอกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในที่ดินของท่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2437

ต่อมาในปี พ.ศ. 2455 เจ้าจอมมารดากลิ่น พร้อมด้วยพระมหาอ่อน มหากลยโณ และมรรคนายก อ๊อด ไชยนุต ได้ทำการย้ายวัดมาตั้งบริเวณปากคลองมอญ ฝั่งเหนือ ริมคลอง ลำปลาทิวฝั่งตะวันออก และเปลี่ยนชื่อเป็น วัดสุทธาโภชน์ ท่านเจ้าจอมมารดากลิ่นได้ให้ความเมตตาพี่น้องชาวรามัญมาทำบุญทอดกฐินเป็นประจำทุกปีตลอดอายุขัยของท่านวัดสุทธาโภชน์ นับเป็นวัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี

วิถีชุมชนของมอญ ลาดกระบัง และได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นแหล่งเรียนรู้ของท้องถิ่น ประกอบด้วย

     1. อนุสรณ์สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น

     2. ประเพณีตักบาตร์พระร้อยทางเรือ หนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร

     3. พิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่น มากกว่า 100 ลำ

     4. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร เขตลาดกระบัง

     5. เรือนไม้สัก 100 ปี

     6. สวนปลาธรรมชาติ ริมคลองลำปลาทิว

วัดสุทธาโภชน์ ร่วมกับ ชุมชน หน่วยงานภาครัฐและเอกชน กำหนดจัดงานประเพณี ตักบาตรพระร้อยทางเรือ ที่วัดสุทธาโภชน์

ซึ่งเป็นประเพณีตามวิถีชีวิต ท้องถิ่นที่ยึดถือปฏิบัติต่อกันมาของพี่น้องชาวไทย เชื้อสายรามัญ ชาววัดสุทธาโภชน์ และชาวลาด

กระบัง ที่แสดงออกถึงความเลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึงร่วมกันรักษาประเพณีอันงดงามนี้ไว้ให้เยาวชนคนรุ่นหลัง

ได้ภาคภูมิใจในเอกลักษณ์ของท้องถิ่น กิจกรรมในงาน เริ่มเวลา 06.30 น. ตักบาตรพระร้อย ทางเรือ พระภิกษุสงฆ์ 105 รูป

ลงเรือรับบิณฑบาตด้วยขบวนเรือมาดขุดด้วยไม้ตะเคียนทั้งต้น จำนวน 80 ลำ ให้ประชาชนใส่บาตรพระตามแนวคลองลำปลาทิว ที่ไหลผ่าน บริเวณหน้าวัด พิธีถวายภัตตาคารเพล ด้วยสำรับคาวหวานท้องถิ่นที่เป็นมรดกตกทอดอายุกว่า 100 ปี มีประเพณีแข่งขันเรือพายพื้นบ้านเป็นเรือที่อยู่ในท้องถิ่น เช่น เรือเพรียว และเรือมาด เพื่อเสริมสร้างสามัคคี ความรักของคนในท้องถิ่นและเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไว้ให้เยาวชนรุ่นหลังได้มีส่วนร่วมดำรงรักษาให้คงอยู่สืบไป 

วัดสุทธาโภชน์ นับเป็น วัดเก่าแก่ที่เป็นศูนย์รวมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีความเป็นวิถีถิ่น วิถีชุมชนของมอญลาดกระบัง

ที่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาแต่อดีตถึงปัจจุบัน มีพิพิธภัณฑ์ ท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ให้เยาวชนได้ศึกษาค้นคว้า อีกทั้งเป็นแหล่ง

ท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เช่น อนุสรณ์ สถานเจ้าจอมมารดากลิ่น ผู้ก่อสร้างวัดสุทธาโภชน์ ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ หนึ่งเดียวของกรุงเทพมหานคร พิพิธภัณฑ์เรือท้องถิ่น มากกว่า 100 ลำ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร

เขตลาดกระบัง เรือนไม้สัก 100 ปี สวนปลาธรรมชาติ ริมคลองลำปลาทิวขอเชิญชวนประชาชนร่วมงาน และแต่งกายผ้าไทยหรือชุดไทยรามัญ ร่วมสร้างบรรยากาศสวยงาม  

 

www.aboutinformant.com

ข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจแนะนำเพิ่มเติม  

 งานเทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี"  กปน. ประกาศผลโครงการประกวดภาพถ่าย "สุนทรียะแห่งน้ำ : The aesthetic of water"  ทิศทางการพัฒนาท่องเที่ยวชุมชนของกรมการท่องเที่ยว และมอบเสื้อชูชีพและจักรยานให้กับตลาดน้ำตลิ่งชัน  เทศกาล "เพลินอดีต ติดเสน่ห์วันวาน เที่ยวตลาดโบราณบางพลี" 22-28 กรกฎาคมนี้
 กรมการท่องเที่ยว จัดงานปฐมนิเทศ 33 ทีม ผู้แข่งขันการประกวดภาพยนตร์สั้นที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วโลก ในเทศกาล TIFDF2017  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับจังหวัดพัทลุง กำหนดจัดกิจกรรมวิ่งฮาล์ฟมาราธอน “วิ่งทะเลน้อย ร้อยรัน”  บางจากฯ พัฒนาพรีเมียมดีเซลคุณภาพอนาคต “Hi Premium Diesel S”  หลักสูตร BTEC จากวิทยาลัยนานาชาติรีเจ้นท์ นำนักศึกษาเปิดประสบการณ์การศึกษาในสหราชอาณาจักรวิทยาลัยนานาชาตินท์ รีเจ้นท์ กรุงเทพ ฯ
 มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง กำหนดพิธีส่งมอบดอกไม้จันทน์ (ดอกดารารัตน์) ในโครงการ “รวมใจประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ ถวายพ่อของแผ่นดิน” เพื่อถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เก็บภาพความพร้อม SCG Thailand Open 2016  การซ้อมรวมของนักกีฬาแบดมินตันเยาวชนไทยเพื่อไปชิงแชมป์โลก  สมาคมกีฬาแบดมินตันฯ ผนึกกำลัง